Oferujemy psychoterapię osobom, które:

  • posiadają zdiagnozowane problemy natury psychicznej (np. nerwica, depresja, zaburzenia lękowe – fobie, lęk napadowy, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, różnego typu zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, zaburzenia w sferze seksualnej, bezsenność o charakterze psychogennym)
  • przeżywają trudne do zniesienia i opanowania stany emocjonalne i nastroje (np. lęk, bezsilność, wściekłość czy przygnębienie)
  • borykają się z niezrozumiałymi dla siebie problemami w życiu osobistym lub zawodowym
  • nie są w stanie nawiązywać lub utrzymywać satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi (np. związków intymnych, relacji koleżeńskich bądź zawodowych)
  • nie radzą sobie z napotkaną sytuacją kryzysową (np. rozwodem, utratą pracy, śmiercią bliskiej osoby)
  • nie radzą sobie z trudnymi i bolesnymi doświadczeniami z przeszłości (np. problemem alkoholizmu w rodzinie, nadużyciami)
  • nie są w stanie przeżywać satysfakcji i doświadczać poczucia spełnienia w życiu
  • odczuwają przewlekłe dolegliwości somatyczne (przy braku przyczyn biologicznych)
  • doświadczają nadmiernych trudności przechodząc naturalne kryzysy rozwojowe (np. czas dojrzewania, wchodzenie w dorosłość, wejście w związek, założenie rodziny, kryzys wieku średniego, kryzysy związane z przemijaniem)
  • mogą odnieść korzyści z doświadczenia psychoterapii własnej w swojej pracy zawodowej (np. terapeuci, lekarze, nauczyciele, wychowawcy)