Konsultacje psychiatryczne

Pierwsze spotkanie polega na dłuższej rozmowie dotyczącej stanu psychicznego pacjenta i jego sytuacji życiowej. W jego trakcie pojawiają się pytania o aktualne samopoczucie i funkcjonowanie oraz odczuwane obecnie trudności i dolegliwości. Rozmowa dotyczy także wcześniejszych sposobów radzenia sobie, zarysu historii życia, ewentualnej historii choroby oraz – jeśli takie miało miejsce – przebiegu dotychczasowego leczenia.

W razie potrzeby na pierwszą konsultację można przyjść z bliską osobą, która – na prośbę pacjenta – może wziąć udział w spotkaniu. Ze względu na osobisty charakter rozmowy z lekarzem psychiatrą dotyczącej emocjonalnych aspektów życia pacjenta, preferowany jest jednak kontakt indywidualny „w cztery oczy”.

Na konsultację psychiatryczną nie trzeba się specjalnie przygotowywać. W przypadku wcześniejszego leczenia pomocna może się okazać kopia ewentualnych wypisów ze szpitala, czy np. lista leków przyjmowanych dotychczas.

Konsultacja ma charakter porady lekarskiej. Dalsze leczenie podejmowane jest w zależności od charakteru zgłaszanych przez pacjenta problemów oraz nasilenia jego trudności w radzeniu sobie z nimi. Jeśli istnieje taka potrzeba, pierwsza konsultacja psychiatryczna może stanowić początek leczenia farmakologicznego. Kolejne wizyty umawiane są zazwyczaj raz w miesiącu bądź co dwa miesiące i służą monitorowaniu stanu pacjenta, określeniu skuteczności farmakoterapii, a w razie potrzeby – możliwym zmianom dawki przyjmowanych leków lub ewentualnej zmianie leków na inne.