Farmakoterapia

Leczenie farmakologiczne w Łódzkim Centrum Psychodynamicznym rekomendujemy zazwyczaj jako współistniejące w połączeniu z psychoterapią. Ma ono na celu pomoc w lepszym radzeniu sobie ze zgłaszanymi objawami, jeśli utrudniają one w sposób znaczący codzienne funkcjonowanie.

Nieraz, aby pomoc psychologiczna okazała się skuteczna, pomocne jest wsparcie farmakologiczne. Względem licznych zaburzeń życia psychicznego znacząco utrudniających codzienne funkcjonowanie to właśnie kombinacja leczenia farmakologicznego i psychoterapeutycznego jest najbardziej zalecanym i najskuteczniejszym postępowaniem terapeutycznym.

Zdarzają się trudności tak znacząco przerastające możliwości radzenia sobie danego pacjenta, że to dopiero farmakoterapia umożliwi mu podjęcie leczenia psychoterapeutycznego i wytrwanie w nim aż do osiągnięcia pożądanych rezultatów.

Nieraz bywa jednak i tak, że doświadczane objawy przybierają dość łagodny charakter i nie dezorganizują życia w sposób nadmierny, wobec czego farmakoterapia nie musi być zastosowana. Nie każda osoba jest zatem w wyniku konsultacji psychiatrycznej kwalifikowana do farmakoterapii.