Dla rodziców, opiekunów i wychowawców

Szkolenia te kierujemy do osób, które chcą lepiej zrozumieć swoje relacje ze swoimi podopiecznymi lub doświadczają w tych relacjach trudności i problemów, które chcą umieć efektywnie rozwiązywać. Szkolenia te kierujemy również do rodziców, którzy chcą lepiej wspierać swoje dziecko w sytuacjach społecznych, bądź też napotykają na trudności w wychowaniu swoich dzieci. Uczestnicy naszych szkoleń będą:

  • mieli bardziej adekwatne podejście do rozwiązywania trudności,
  • bardziej świadomi przyczyn własnych reakcji,
  • dostrzegać zachowania swoje i innych w szerszym kontekście,
  • rozpoznawać przyczyny i konsekwencje różnych reakcji swoich, innych dorosłych i dziecka,
  • wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresie reakcji sprzyjających rozwiązywaniu problemów
  • używać metod ułatwiających funkcjonowanie dziecka w grupie społecznej w tym dziecka z problemami.

Szkolenia, w zależności od tematyki, trwają od 12 do 20 godzin i mogą być realizowane w etapowo przez dwa lub trzy dni. Ceny zależne są od warsztatu.

Rodziców, którzy dostrzegają u swojego dziecka problemy natury emocjonalno-społecznej, zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą w zakładce psychoterapia dla dzieci.