Łódzkie Centrum Psychodynamiczne poleca szkolenie:

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Socjoterapia jest metodą rozwoju osobistego i społecznego skierowaną do dzieci i młodzieży. Praca w grupie socjoterapeutycznej umożliwia wzajemne interakcje pomiędzy uczestnikami oraz możliwość ich analizowania. Dzięki temu młodzi ludzie rozwijają wiedzę o sobie oraz o relacjach społecznych, nabierają większego poczucia bezpieczeństwa, pewności oraz akceptacji siebie.

Proponowane przez nas szkolenie organizowane jest we współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym i opiera się merytorycznie na podejściu psychodynamicznym. Przygotowuje do udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży.

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, nauczycieli oraz studentów IV i V roku, szczególnie psychologii, pedagogiki, socjologii i kierunków pokrewnych zainteresowanych teorią psychodynamiczną oraz planujących w niedalekiej przyszłości pracę z dziećmi i/lub z młodzieżą.

Szkolenie rekomendowane jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jego ukończenie umożliwia staranie się o Certyfikat Socjoterapeuty i/lub Trenera PTP.

Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość kontynuowania nauki na podyplomowym szkoleniu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej p.n. „Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej” Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, również rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o kontakt z Małgorzatą Ciołkowską pod nr 609 848 487 lub Sylwią Świerczek-Gubałą tel 693291578.

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia i harmonogramu spotkań, opłat oraz rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: socjoterapiacentrum.pl/