Psychiatria

Psychoterapeuci Łódzkiego Centrum Psychodynamicznego w przypadkach uzasadnionych dobrem i potrzebą pacjenta rekomendują współpracę z lekarzem psychiatrą. W wielu przypadkach to dopiero kombinacja psychoterapii i farmakoterapii daje możliwość przyniesienia ulgi w cierpieniu pacjenta oraz rozpoczęcia przez niego pracy terapeutycznej nad poszukiwaniem przyczyn i sposobów pokonywania swoich trudności, co prowadzi do zmniejszenia lub ustąpienia objawów, poprawy funkcjonowania i lepszego samopoczucia.

Nurt psychodynamiczny we współczesnej psychiatrii opisał w swoim docenionym przez profesjonalistów podręczniku „Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej” Prof. Glen Gabbard. Podręcznik ten, stanowiący obowiązkową lekturę wielu akademickich kursów psychiatrii i psychoterapii, opisuje teorie umysłu i teorie mózgu, łącząc to co psychiczne z tym, co biologiczne i wyjaśniając jak psychoterapia i farmakoterapia wzajemnie się uzupełniają.

W tym dziale strony prezentujemy podstawowe informacje dotyczące konsultacji psychiatrycznych oraz roli farmakoterapii w leczeniu psychoterapeutycznym.