Seminarium Psychodynamiczne 2016/2017

Zapraszamy studentów i absolwentów psychologii oraz kierunków pokrewnych, a także osoby już pracujące w zawodach związanych z pomaganiem i wsparciem, do udziału w kolejnej edycji Seminarium Psychodynamicznego, która rozpocznie się jesienią 2016r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Psychodynamicznego.

Zajęcia prowadzone będą przez psychoterapeutów psychodynamicznych, członków zespołu ŁCP, prowadzących własną praktykę terapeutyczną.

Seminarium składa się z 8 spotkań (łącznie 24 godziny lekcyjne). Odbywać się będzie raz w miesiącu, w godzinach 17:30-20:15, w piątki: 18.11.2016, 16.12.2016, 20.01.2017, 17.02.2017, 17.03.2017, 21.04.2017, 19.05.2017, 09.06.2017.

Tematyka spotkań obejmie:

  1. Zarys klasycznych teorii psychoanalitycznych – podstawy koncepcji Zygmunta Freuda i Melanii Klein.
  2. Wybrane aspekty diagnozy psychodynamicznej.
  3. Mechanizmy obronne, konflikt, deficyt i defekt – wybrane elementy psychopatologii.
  4. Techniki ekspresywno-wglądowe i interwencje podtrzymujące.
  5. Rozumienie oporu w perspektywie psychodynamicznej.
  6. Setting terapeutyczny oraz aspekty kontraktu na psychoterapię psychodynamiczną.
  7. Rozumienie i wykorzystywanie w pracy z pacjentem uczuć przeciwprzeniesieniowych.
  8. Relacja terapeutyczna w perspektywie psychodynamicznej.

Seminaria składać się będą z dyskusji teoretycznej oraz części praktycznej szkolącej w zakresie podstawowej techniki pracy psychoterapeuty psychodynamicznego. Obszerny opis przebiegu poprzedniej edycji Seminarium znajdziecie Państwo w zakładce Aktualności.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety Zgłoszenie na Seminarium 2016-2017 i przesłanie prowadzącemu, Pawłowi Karawajczykowi, na adres email: pawel.karawajczyk@gmail.com

Płatność za szkolenie: 400 zł (2 raty semestralne po 200 zł).

Udział w Seminarium Psychodynamicznym oznacza uczestnictwo w całym cyklu zajęć w roku akademickim 2016/2017.

Zapraszamy!