Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna?

W psychoterapii wyróżnia się kilka nurtów, z których każdy proponuje nieco odmienną metodę leczenia w oparciu o własny sposób rozumienia psychiki.

Oferowana przez nas psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się z teorii psychoanalizy. Zakładamy, że życiem człowieka kierują nieuświadomione popędy, mechanizmy działania, oraz nierozwiązane konflikty intrapsychiczne. To w nieświadomości tkwią przyczyny objawów, z jakimi pacjent zgłasza się do terapeuty. Celem procesu terapii jest zrozumienie przez pacjenta swoich nieświadomych motywów i stosowanych mechanizmów obronnych. W trakcie pracy psychoterapeuta podejmuje działania mające na celu zamianę pierwotnych mechanizmów obronnych na bardziej dojrzałe.

Psychoterapia psychodynamiczna jest procesem leczenia, który zachodzi w oparciu o relację terapeutyczną i dialog terapeutyczny. W czasie sesji zachęcamy pacjenta do swobodnego dzielenia się myślami, fantazjami i skojarzeniami przychodzącymi mu do głowy. Uważnie słuchając tego, co pacjent mówi, dostosowujemy swoją aktywność do możliwości i potrzeb pacjenta. Nasza praca polega na opracowaniu nowych sposobów radzenia sobie pacjenta z rzeczywistością wewnętrzną i zewnętrzną. Jednocześnie poprzez proces identyfikacji ze strukturami osobowości psychoterapeuty pacjent w nowy sposób doświadcza siebie w związku z ważną dla siebie osobą. Czynnikiem niosącym zmianę jest wgląd (pełniejsze rozumienie i postrzeganie siebie) i nowy sposób widzenia siebie doświadczany ze strony psychoterapeuty.

W obszarze zainteresowania podejścia psychodynamicznego obok konfliktów wewnętrznych, leży również pojęcie deficytu. Do deficytu dochodzi jeżeli w okresie rozwoju zdarzyło się, lub działo przez jakiś czas, coś co wpłynęło na osłabienie określonych struktur psychicznych. Problemy, z którymi nie radzi sobie pacjent są łączone z jego historią życia oraz wczesnodziecięcymi doświadczeniami i są pod tym kątem analizowane.