Psychoterapia

W Łódzkim Centrum Psychodynamicznym oferujemy pomoc psychologiczną i psychoterapię osadzoną w nurcie psychodynamicznym. Jest to obecnie jeden z głównych nurtów psychoterapeutycznych, uznawany przez profesjonalistów za metodę leczenia z wyboru wielu zaburzeń życia psychicznego.

Skuteczność psychoterapii psychodynamicznej znajduje potwierdzenie w coraz liczniejszych badaniach naukowych (np. Shedler J., 2010, w: American Psychologist, tom 65, ss. 98-109). Co więcej, badania te dowodzą, że efekty długoterminowej psychoterapii psychodynamicznej nie tylko utrzymują się po jej zakończeniu, ale też przyczyniają u pacjentów, którzy ukończyli leczenie, do postępującego w czasie wzrostu poziomu dojrzałości.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą psychoterapeutyczną ŁCP.