O naszym ośrodku

Łódzkie Centrum Psychodynamiczne (ŁCP) stanowi wspólną inicjatywę grupy psychoterapeutów posiadających różnorodne wykształcenie oraz doświadczenie z zakresu pomocy psychologicznej lub socjalnej, a także w edukacji i wspieraniu rozwoju.

To co łączy nasz zespół w ramach działalności ŁCP, to praca i rozumienie psychologicznego wymiaru funkcjonowania człowieka bazujące na podejściu psychodynamicznym (opartym o paradygmat psychoanalityczny).

Celem naszej działalności jest prowadzenie i rozwijanie w obrębie regionu łódzkiego ośrodka:

  • oferującego terapię psychodynamiczną osobom zainteresowanym i zdecydowanym podjąć leczenie właśnie tą metodą;
  • umożliwiającego kształcenie i rozwój w zakresie prowadzenia terapii w nurcie psychodynamicznym (szkolenia, superwizje);
  • propagującego nurt psychodynamiczny (warsztaty, seminaria, konferencje) w środowisku osób zajmujących się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną.

Łódzkie Centrum Psychodynamiczne reprezentuje jeden z ośrodków związanych z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (KCP), w którym członkowie naszego zespołu ukończyli bądź kształcą się w trakcie Czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej. Szkolenie to rekomendowane jest przez: Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.Nasza praca jest poddawana regularnej superwizji przeprowadzanej przez Superwizorów w/w Towarzystw.

Ponadto członkowie zespołu ŁCP są współzałożycielami i aktywnie uczestniczą w rozwoju Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Oddział powołaliśmy, aby dalej kształcić się i rozwijać zawodowo, integrować nasze środowisko zawodowe i współdziałać na rzecz rzetelnego informowania pacjentów i upowszechniania naszej metody leczenia.

Wszelkie pytania i propozycje związane z działalnością Łódzkiego Centrum Psychodynamicznego należy kierować do dyrektora ośrodka, Pawła Karawajczyka pod numer telefonu: 661 454 171 lub poprzez email: pawel.karawajczyk@gmail.com


                                PTPPd                                        KCP