Wykład Macieja Wilka „Świadomość vs nieświadomość w procesie kształcenia…”

Wysłany przez:

Serdecznie zapraszamy na wykład Macieja Wilka, prezesa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej: „Świadomość vs nieświadomość w procesie kształcenia z perspektywy rozwojowej”, który odbędzie się 14 listopada 2018 o godz. 16:30 w Sali posiedzeń Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. A. Kamińskiego 27a w Łodzi.

Wykład zostanie poprzedzony uroczystym podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ i Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychodynamicznej.

0

Seminarium „Rola ojca na różnych etapach rozwoju dziecka”

Wysłany przez:

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (edycja XXI, 2018/2019), akredytowanym przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, na bezpłatne seminarium pt. „Rola ojca na różnych etapach rozwoju dziecka”, które poprowadzi Paweł Karawajczyk, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny.

Seminarium skierowane jest do psychologów, pedagogów, nauczycieli, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, wychowawców w świetlicach środowiskowych i innych placówkach wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych czy resocjalizacyjnych, a także osób, które planują pracę w instytucjach o takiej specyfice.

Celem seminarium jest przybliżenie tematyki ojcostwa w ujęciu psychoanalitycznym oraz prezentacja metodyki pracy podczas Studium. Po warsztacie możliwa jest rozmowa na temat Studium.

Termin: piątek, 26.10.2018 r., godz.17.00-18.30

Miejsce: Łódzkie Centrum Psychodynamiczne, ul. Przyszkole 2 lok.16, Łódź

Warunkiem udziału w warsztatach jest uprzednia rejestracja u prowadzącego. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 661 454 171 lub mailowo: pawel.karawajczyk@gmail.com do 25.10.2018 r.

0

Warsztat: „O relacjach, które rzeźbią człowieka…”

Wysłany przez:

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (edycja XXI, 2018/2019), akredytowanym przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym na bezpłatny warsztat pt. „O relacjach, które rzeźbią człowieka, czyli o wpływie nurtu rodzicielstwa bliskości na rozumienie więzi”, który poprowadzi Agnieszka Borowicz-Bartosik, psycholog, psychoterapeuta i trener.

Warsztat skierowany jest do psychologów, pedagogów, nauczycieli, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, wychowawców w świetlicach środowiskowych i innych placówkach wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych czy resocjalizacyjnych a także osoby, które planują pracę w instytucjach o takiej specyfice.

Celem warsztatu jest przybliżenie tematyki rodzicielstwa bliskości oraz prezentacja metodyki pracy podczas Studium. Po warsztacie możliwa jest rozmowa na temat Studium.

Termin: piątek, 19.10.2018 r., godz.17.00-18.30

Miejsce: Łódzkie Centrum Psychodynamiczne, ul. Przyszkole 2 lok.16, Łódź

Warunkiem udziału w warsztatach jest uprzednia rejestracja u prowadzącej. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 506 057 569 lub mailowo: agnieszkaborowicz@onet.pl do 18.10.2018 r.

 

0

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży – Etap wstępny 2018/2019 w Łodzi

Wysłany przez:

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne zaprasza do udziału w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, którego Etap wstępny realizowany będzie w roku akademickim 2018/2019 w Łodzi.

Dwuletnie szkolenie przygotowuje do prowadzenia pracy socjoterapeutycznej, uzupełnionej o problematykę psychoedukacji i psychoprofilaktyki, a także różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla młodzieży, a wyróżnia je aspekt teoretyczny, do którego odwołujemy się w naszej pracy – jest nim paradygmat psychodynamiczny.

Zajęcia prowadzone są w formie treningu grupowego, warsztatów, seminariów oraz wykładów.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Studium.

0

Seminarium Łódzkiego Oddziału PTPPd „TFP – terapia skoncentrowana na przeniesieniu”

Wysłany przez:

Z przyjemnością informujemy, że z inicjatywy Łódzkiego Oddziału PTPPd 19 maja 2018 r. o godzinie 10:00 odbędzie się Seminarium „TFP – terapia skoncentrowana na przeniesieniu”, które poprowadzi Janusz Kitrasiewicz – psycholog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii, dyrektor Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Seminarium odbędzie się w Budynku Instytutu Historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ, sala 47, przy ul. A. Kamińskiego 27A w Łodzi.

W programie Seminarium:

1. Wykład: „Stosowanie podejścia strukturalnego w psychoterapii do leczenia zaburzeń osobowości”

2. Superwizja – w programie seminarium przewidziane jest przeprowadzenie dwóch superwizji procesów psychoterapeutycznych.

 

Janusz Kitrasiewicz – psycholog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, dyrektor Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, jest również członkiem Komisji Certyfikacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, jest superwizorem i nauczycielem kilku już pokoleń psychoterapeutów w Polsce.

Z jego inicjatywy środowisko psychoterapeutów psychodynamicznych PTPPd nawiązało współpracę z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University w Nowym Jorku, którego dyrektorem jest Otto Kernberg. Wyrazem tej współpracy jest szkolenie grupy polskich terapeutów w psychodynamicznej metodzie leczenia zaburzeń osobowości, opartej o teorię O. Kernberga – Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP).

Janusz Kitrasiewicz, uznając merytoryczną wartość dorobku teoretycznego i doświadczenia psychoterapeutycznego Otto Kernberga, inspiruje terapeutów psychodynamicznych do stosowania diagnozy strukturalnej i metody leczenia TFP w warunkach ambulatoryjnych, jak i w oddziałach szpitalnych.

 

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

Osoby, które chciałyby zaprezentować swój przypadek w części superwizyjnej, prosimy o kontakt.

 

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 12 maja 2018 r. pod adresem psychodynamikalodz@gmail.com lub tel. 601 332 469

0

Panel zarządzania zgodami