Konsultacje dla rodziców

Zdajemy sobie sprawę, że okres dorastania bywa burzliwy i trudny emocjonalnie nie tylko dla samych nastolatków, ale także dla ich rodziców. Fakt, że młody człowiek, który dopiero buduje swoją tożsamość, bardzo często sam nie rozumie w pełni własnych reakcji, odczuć czy zachowań, nie ułatwia ich zrozumienia jego rodzicom. Częstym efektem trudności w rozumieniu tego okresu i zmian zachodzących w dorastającym dziecku może być u rodziców poczucie bezsilności, gniewu lub braku własnych kompetencji rodzicielskich i wychowawczych. W takich sytuacjach zapraszamy do skorzystania z konsultacji ze specjalistą.

Celem takiej konsultacji jest zastanowienie na temat możliwych przyczyn problemów nastolatka i ukierunkowanie uwagi rodziców w stronę pomocy mu w zniwelowaniu jego trudności. Rodzice otrzymują również informację dotyczącą wskazań do skonsultowania tego problemu i podjęcia dalszej pracy w formie socjoterapii bądź indywidualnej psychoterapii dla młodzieży. Nasz ośrodek oferuje szeroką ofertę pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży.

Szczególnym wskazaniem dla rodziców do osobistego zgłoszenia się na konsultację może być zaobserwowanie u swojego dorastającego dziecka takich trudności jak:

  • trudności w relacjach w grupie rówieśniczej,
  • problemy adaptacyjne,
  • specyficzne trudności w nauce,
  • niekontrolowane wybuchy gniewu lub smutku,
  • wycofanie z aktywności,
  • niechęć do chodzenia do szkoły,
  • nadmierna lękliwość,
  • czy jakiekolwiek inne natury emocjonalnej czy edukacyjnej,

w sytuacji, kiedy nastolatek zaprzecza potrzebie skorzystania z pomocy. W trakcie konsultacji z rodzicem specjalista będzie w stanie pomóc rodzicowi w uzyskaniu właściwej perspektywy spojrzenia na trudności jego dorastającego dziecka i ocenienia, czy mieszczą się one czy wykraczają poza normę rozwojową. Jeśli zalecana okaże się pomoc socjoterapeutyczna lub psychoterapeutyczna, specjalista będzie się starał wesprzeć możliwości rodzica do podjęcia stosownych oddziaływań na dorastające dziecko, aby z takiej pomocy zdecydowało się skorzystać.