Socjoterapia dla młodzieży

Socjoterapia jest metodą pracy z młodzieżą odbywającą się w ich grupie rówieśniczej prowadzonej przez osobę dorosłą. Praca w grupie socjoterapeutycznej umożliwia wzajemne interakcje pomiędzy uczestnikami oraz możliwość ich analizowania. Dzięki temu młodzi ludzie rozwijają wiedzę o sobie oraz o relacjach społecznych, poznają wpływ innych osób na siebie oraz swój wpływ na nich i uczą się reguł i ról społecznych oraz reakcji akceptowanych społecznie. W wyniku tego nabierają większego poczucia bezpieczeństwa, pewności oraz akceptacji siebie.

W trakcie spotkań duży nacisk kładziemy na rozwijanie i pogłębianie świadomości emocjonalnej, która odgrywa istotną rolę w komunikowaniu się oraz w rozwijaniu samokontroli. Uczestnicy w różnych zaaranżowanych sytuacjach doświadczają współpracy oraz konstruktywnych elementów rywalizacji, dzięki czemu uczą się przeżywać siebie jako jednostki z poczuciem wpływu i ważności.

Adresatami grup socjoterapeutycznych jest młodzież wykazująca:

  • zaburzenia emocjonalne, wycofanie, nieadekwatną samoocenę,
  • nadpobudliwość psychoruchową,
  • cechy zespołu ADHD,
  • zaburzenia zachowania,
  • cechy zespołu Aspergera,
  • specyficzne trudności w nauce,
  • trudności w budowaniu kontaktu z innymi,
  • wykraczające poza normę rozwojową reakcje buntownicze.

Spotkania grupy odbywają się 1 raz w tygodniu. Koszt udziału wynosi 50zł za 90 minutowe spotkanie.