Diagnoza osobowości dorosłych

Diagnoza osobowości pozwala na określeniu tego jaka osoba jest w swoim codziennym zachowaniu, postawach i wyborach, czyli jakie są stałe tendencje i składowe jej struktury psychicznej. Dzięki diagnozie można również wykryć zaburzenia natury psychicznej o różnym stopniu nasilenia jak również zaproponować stosowne metody leczenia jeśli jest taka potrzeba – psychoterapię lub farmakoterapię.
Diagnozę osobowości realizujemy w oparciu o test psychologiczny MMPI oraz rozmowę ze zgłaszającą się na diagnozę osobą. Diagnoza jest procesem, na który trzeba zarezerwować sobie ok. 3-4 spotkań, w ramach których prowadzona jest rozmowa diagnostyczna, przeprowadzany jest test oraz przedstawiane są wyniki badania.
Diagnoza objęta jest tajemnicą zawodową (jest udostępniana jedynie badanemu lub osobie przez niego wskazanej) i ma służyć dobru pacjenta. Po ustaleniu diagnozy możliwe jest zaplanowanie odpowiedniego wsparcia psychologicznego. Diagnoza proponowana jest każdemu, kto chce lepiej zrozumieć siebie, kto doświadcza przerastających go problemów życia codziennego i chce poznać tego przyczynę, każdemu, kto pragnie zmian w swoim życiu lub potrzebuje fachowej oceny na potrzeby zawodowe lub inne.