Porada psychologiczna dla dorosłych

Porada psychologiczna to cykl od jednego do kilkunastu spotkań mający na celu udzielenie doraźnej pomocy psychologicznej i wsparcia osobie doświadczającej przejściowych problemów czy wyzwań życiowych. Częstymi powodami poszukiwania porady psychologicznej są sytuacje dotyczące np.:

  • ważnych zmian życiowych (np. przeprowadzki, podjęcia nowej pracy, wyprowadzki dzieci z domu);
  • podejmowania istotnych decyzji (np. wyboru kierunku studiów, wejścia w związek małżeński, posiadania dziecka);
  • trudności wychowawczych względem swoich dzieci bądź podopiecznych;
  • konfliktu z ważną dla siebie osobą (np. w sytuacji rozwodu, podziału majątku);
  • doświadczania przemocy w rodzinie bądź w pracy (mobbingu);
  • stresu, napięcia przed ważnym wydarzeniem (np. występem, egzaminem);
  • utraty, żałoby (np. śmierci bliskiej osoby, rozwodu, zwolnienia z pracy);
  • choroby (własnej bądź bliskich);
  • podejrzenia zaburzeń natury psychicznej (u siebie bądź bliskich).

Podczas tego typu spotkań wyjaśniane są psychologiczne przyczyny zgłaszanych trudności, rozważane są wybrane reakcje czy rozwiązania oraz analizowane ich ewentualne konsekwencje. Niekiedy podczas tego typu spotkań mogą zostać zalecone określone interwencje bądź dalsze postępowanie np. wizyta lekarska, hospitalizacja, porada prawna czy też rozpoczęcie psychoterapii.