Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par i małżeństw zajmuje się diagnozą i pracą nad poprawą wzajemnej komunikacji. Wiąże się również z dążeniem do polepszenia związku poprzez wzajemne zrozumienie siebie partnerów związanych relacją, uwzględniając wiedzę płynącą z analizy osobistych doświadczeń z dzieciństwa oraz wpływu różnorodnych czynników z obecnego życia. Istotne znaczenie mają tutaj również: zbyt mało uświadomiony przymus pełnienia ról społecznych oraz obawy dotyczące tego, na ile spełnia się wymagania stawiane swojej płci.

Spotkaniu się dwojga osób i początkom ich związku towarzyszy wiele nieuświadomionych potrzeb, nadziei, uczuć, fantazji i lęków. Z czasem zaczynają one odgrywać coraz większą rolę w codziennym funkcjonowaniu pary, czasami do tego stopnia, że znacznie je utrudniają. Tym osobom, które są gotowe poznać te wspomniane wyżej aspekty siebie oraz partnera proponowana jest terapia par.

Często punktem wyjścia do wspólnej pracy może być konflikt, w którym ogniskują się potrzeby i fantazje obojga. Kryzys postrzegany jest jako szansa dla rozwoju całej pary, jak również każdej z osób ją tworzącej.

Psychoterapia par obejmuje na ogół cykl od kilku do kilkunastu sesji. Koszt jednej sesji to 130 zł.